ImproDraka

ImproDraka to liga impro, w której grupy pojedynkują się na krótkie formy. Jest gwałtownie i zabawnie. Szybko i nieprzewidywalnie. Bo to wszystko improwizacja!

Projekt ten stowarzyszenie zaczęło realizować od 2016 roku. Co roku w lidze startowały stare i nowe formacje zielonogórskie oraz takie spoza lokalnego środowiska. Rozgrywki odbywały się w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Zgłoszenia były zawsze otwarte.

I Edycja 2016

Zwycięzca: Być jak Nicolas Cage

II Edycja 2017

Zwycięzca: Sekend Hend

III Edycja 2018

Zwycięzca: Wigry

This slideshow requires JavaScript.